Twitter och alla stora plattformar har med åren infört policys för att det användare skriver online inte ska orsaka person- eller egendomsskada. Några säger ”det skulle de väl gjort på en gång”. Kanske det. Men eftersom det saknats gemensamma, enkla lagrum för hur saker ska regleras online, särskilt i ett internationellt perspektiv, så har vi fått se plattformarna mogna och tätas till allteftersom de exponerats för problemen, för att sedan korrigera dem. Minns: de är inte myndigheter eller stater. Bara företag som tillhandahåller en meddelandetjänst.

Eftersom Donald Trump i huvudsak valt att sköta ett helt land med ett Twitterkonto och varit en demokratiskt vald president, så har plattformarna slitits mellan att utöva sin policy och mellan att göra ingrepp i en presidents ämbetsutövning. Plattformarna har i huvudsak slackat på repet mot det senare. Man kan inte ha ”Nationen USA med all presidentens makt vs Twitter” eftersom det i SIG bryter mot en mängd riktiga lagar . Så i stället har man valt att böja sina policys för presidenten.

Till igår. Då rök Trumps konto plus två av hans närmaste medarbetares. De bröt mot policyn att användare inte får gå ihop och skriva saker/kampanja på sätt som kan skapa ”offline harm” (i form av skada på person- eller egendom). Eftersom de personerna använt sina konton för att uppmana, instruera och uppvigla en grupp människor på sätt som senare gjort att människor som en konsekvens miste livet, brott begicks, egendom förstördes och nationens säkerhet åsidosattes, så återfår de personerna aldrig sina konton igen.

Här uppstod något viktigt. Vi har nämligen fått se en sak under Trumps regim, nämligen att människan har mött sin biologiska gräns för när vi inte längre mentalt kan skydda oss mot yttre manipulation med hjälp av styrkorna i de digitala medierna. De digitala medierna tröttnar aldrig, kan repetera falska budskap automatiskt och hur fort och hur ofta som helst och nå oss dygnet runt på alla fronter och dessutom bygga in oss i en ensidig miljö där ingen motstående information klarar sig fram till oss.

Dessutom kan varje människa (som får sin favoritverklighet bekräftad känslomässigt efter att ha börjat hjärntvättas) sedan välja grupper med människor som hamnat i samma fälla. Det står klart att vår biologiska varelse har en gräns där vi helt enkelt till sist är hjälplösa för den kognitiva överladdning som de som vill omprogrammera en individ kan använda de digitala verktygen till.

”To Weaponize information”. Nu står vi vid en punkt där Amerikas president har använt sociala medier som vapen, där företagen till sist tycker att det är farligare att han får ha ett Twitterkonto än tillgång till Atomvapen. Med all rätt. På samma grunder som presidenten deplattformerades igår, så valde Google Play att ta bort appen för Trump Nations alternativ till Facebook: ”Parler”, eftersom hela appen används av så många som just planerat och genomfört aktiviteter som lett till person- och egendomsskador.

Parler har fått ett villkor att snabbinföra policys som ska begränsa detta, och kan sedan möjligen få tillstånd att återkomma på plattformen.

Revolution ska genomföras genom demokratiska val. Inte genom desinformation, despoter, diktatorer, propaganda, våld, hat och uppvigling. Det finns nämligen ingen stat i USA som ”förtrycker” någon om folket inte vill. De kan närsomhelst välja att nominera kandidater som lyfter landet åt det håll som de flesta vill. Men då måste folket vara informationsnyktra och inte nertrollade i hål där de tror att Obama är en ödla från rymden. Det är orimligt för ANDRA, friska människor, att en liten grupp som helt förlorat uppfattningen om upp och ner, börjar ta greppet om ett lands styre. Det är en informationscancer av samma slag som skapade fenomenet Adolf Hitler.

Sammanfattningsvis: Händelserna i Capitolium kommer att leda till att de sociala medierna tvingas in i en roll de inte vill- och formellt inte bör ha (eftersom de inte är en stat, ett rättsystem eller ett våldsmonopol); att utöva sina policys ännu hårdare och agera tidigare. Men de kommer INTE att bli publicister och ta på sig utgivaransvar av ett självklart skäl; de är inte publicister. De är meddelandetjänster och anslagstavlor där människor kommunicerar mellan varandra och inte via redaktionella, utgivarstyrda massmediekanaler. Vi får se hur det spelar ut på sikt. Det här är min analys.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *