Rykten är underhållning. Rykten är showbiz. Folk faller pladask för rykten. Rykten är gissningar som kan föras vidare utan att någon tar ansvar för om de är sanna eller inte. Rykten har alltid funnits. De sprids för att det kittlar skönt i magen och är som tuggummi. Man tuggar en halvtimma tills smaken försvinner och spottar sedan ut.

Jag jobbar i en central position i en bransch där oändliga mängder rykten om andra människor når mig varje dag vilket innebär ett stort ansvar. Jag måste vara noga med att inte anse dem som sanna, inte föra dem vidare, inte ta beslut utifrån dem eller ens bilda mig en uppfattning om någon utifrån dessa rykten. Varför? För att rykten: 1: Har alltid en avsändare med en agenda. 2. Är nästan alltid “weaponized desinformation” d.v.s. påhitt för att förändra en konkurrents position eller skada någon som någon inte gillar. Därför är det rent rättsligt otroligt viktigt att aldrig dra slutsatser från rykten. Däremot, finns det oerhörd mycket bra business och bra relationer att hämta och skapa genom att alltid ta reda på fakta om någon eller något på egen hand. I första person. Få kontext, bevis, fördjupning och total genomlysning. I det ligger det enorma möjligheter att vara först, få fördomar på skam och bygga bra och starka nya relationer. 

Rykten, eller “skvaller” är per definition “lousy business intelligence”. Svagt beslutsunderlag. Det går inte att göra kvalificerade risk assesements på rykten eller åsikter. Det går inte heller att göra personvärderingar eller karaktärsanalyser på en människa utifrån rykten och andra människors åsikter.

Svag information är nästan alltid felaktig. Letar du öppningar för att skapa nya affärer eller söka vänner, partners och starka meningsfulla relationer, så bör du dels alltid tar reda på allt om ett företag eller en människa så nära källan som möjligt, från människan själv eller människor som har djupa, rena relationer till företaget eller personen. Går du på tredjehandsinformation, lösa åsikter från tyckonomin på Internet, gammal information eller information från företagets eller personens fiender, så kommer du att bli missledd och agera fel.

Du kan vara säker på, att någon talar illa om dig just nu. Och även gjorde det igår och i förrgår.

Någon du råkade förbise att tala med på en konferens. Någon du inte såg eller märkte att du sårade för 20 år sedan. Ett ex som vill se till att du får så hög friktion som möjligt i livet efter er separation. Någon som har så annorlunda värderingar än dig att de förfasar sig över allt du gör och vill minska ditt inflytande. Du har mängder med negativa ambassadörer. Var medveten om det. Men, stanna inte vid det. Tänk aldrig på det. Fokusera inte på det.

Så här ska du göra i stället: Utveckla din person och ditt liv så att du lägger en lång, lång matta av högkvalitativa spår bakom dig under många år. Att vara vänlig, korrekt, professionell och ansvarstagande i alla dina relationer och förehavanden. Att ta ansvar för vad du säger om andra och absolut själv inte bli en skvallerbytta. Äg och bygg din egen integritet. Bli människan som tål total genomlysning. Äg dina misstag. Erkänn dina svagheter och var transparent med dem och försök jobba bort dem över tid.

Face it: Du vet själv om du har samvete att kalla dig en bra människa eller inte. Om du kan stå för hela din person och alla dina gärningar idag. Det vet du. Om du vet att du kan göra det, så kommer du att fyllas av en stark självkänsla, trygghet, vänlighet en känsla av oberoende och lugn och du kommer att överföra den känslan till alla du möter. Du kommer att utstråla egenskaper som frisk, lyssnande, tillitsfull och förtroendeskapande.

Alla gör misstag. Alla får göra misstag. Misstag betyder “det tag du inte menade eller ville ta” det kan folk lätt förlåta om du ändrar dig och korrigerar. Om du lämnar vackra spår efter dig och bygger ärliga relationer till nya människor så har du råd med 10% misstag, att säga fel, att vara ett praktarsle någon enstaka gång, det är inga problem om det är just misstag. Dina övriga goda spår kommer att ha satt den korrekta bilden av dig och då håller du för enstaka djupdykningar. Men om du är ett praktarsle 90% av tiden och bara lämnar vackra spår 10% av tiden, så kommer du att få många negativa ambassadörer och med tiden oundvikligen bränna in den negativa bilden av dig eller den verksamhet du sköter.

–Hur du känner inför när du tar emot skvaller om andra från någon och hur du agerar utifrån det, berättar obevekligen för dig själv vilken karaktär du har och vem du är.

Det är den personen du ska leva med och vakna i varje dag. Så se till att du agerar på ett sätt så att du tycker om den personen. Annars kommer livet att kännas outhärdligt långt. På det dåliga sättet. Sänd tillit. Sänd förtroende. Sänd integritet. Sänd omsorg. Sänd vänskap. Till alla. Även främlingar. Var den person du själv vill möta så kommer rykten, vare sig de handlar om dig själv eller andra, aldrig någonsin att utgöra något du ens tänker på i livet.