Equalizer= utjämnare.

Vad händer när man sätter världens samlade kunskaper i händerna på större delen av mänskligheten samtidigt och ger dem alla möjligheten att samverka och kommunicera runt den?


Svaret är att skillnaderna utjämnas mellan de som vet och inte vet. Informations-inflation uppstår när allt mer validerad och högkvalitativ kunskap demokratiskt tillhandahålls alla från alla håll, till skillnad från tidigare, när kunskap var mer exklusiv och användes för lönesättning, karriärbildning och försörjningsmedel. Den plattformen kommer att försvagas i och med informations-demokratiseringen. Tänk på följande mening;

“Jag har information som du inte har, som gör att jag kan hjälpa dig, behandla dig, publicera dig, få dig friad i en rättegång, eller bestämma över dig”


Ovanstående mening går inte att applicera i samma höga grad idag som för bara några år sedan. Givetvis kommer människor inte att börja operera sig själva hemma bara för att de har tillgång till all läkarlitteratur på nätet, det är inte alls vad jag menar, utan min poäng är den att vi ser en glidning, en utjämning och en demokratisering av informationsmakten. Våra universitet och högre lärosäten får problem i och med detta.
Jag börjar höra historier från alla möjliga närstående att de genom att forska på Internet lyckats diagnostisera sig själva bättre än allmänläkaren på sin lokala hälsocentral. Något som bevisats senare när de väl fått en remiss till en specialist. Det är ett litet exempel på kunskapsglidning.

Låt mig ge flera exempel:

Politiker.
Riksdagsmännen röstade igenom FRA-lagen den 18:e Juni utifrån ett subjektivt underlag skapat av särintressen inom FRA-myndigheten själv. Den allmänna opinionen skrek i högan sky och plötsligt började hela landet utreda frågan med kraften hos tiotusentals personer och akademiker med en enorm flora fackkunskaper. Statsvetare och terrorism-expertis, humanister och journalister, ägnade sig åt mer än bara “tyckande” och grävde fram verkligheten runt FRA-frågan. Inom några veckor så hade en ofattbar vägg av förankrade och solida faktaunderlag presenterats som visade att riksdagen och regeringen slagit in på en mycket farlig bana. Regeringen kan fortsätta på den banan utan att bekomma sig, men nu med kunskapen om att de gör det mot bättre vetande och med allmänhetens ogillande. Internet-Regeringen 1-0.

Journalister
När informationsmakten helt plötsligt rycks ut från tidningshusen och deras röst och perpektiv inte längre är vare sig lika exklusiv eller attraktiv som tidigare, så infinner sig en slags inflation även här. Avståndet minskar mellan en journalists röst och en privatpublicistisk röst. Fortsätter utvecklingen åt detta hållet så kommer samhällsjournalistiken att helt försvinna ur mediehusen och ersättas av underhållnings- och featurematerial under en kort tid, innan Internetpublicisterna kommer ikapp även här. Marken gungar under Schibstedt och Bonnier.

Jurister
Den Juridiska världen har länge varit mycket ogenomtränglig och exklusiv, men offentlighetsprincipen i kombination med egenskaperna hos Internetsamhället gör att vi nu kan underminera domstolarnas informations-suveränitet, som tidigare ofta använts som ett rent maktmedel. Vi kommer därmed att få mer transparens i rättegångarna, mer information kommer att gå utanför traditionella medier direkt till slutkonsumenterna och detta kommer därför att stärka rättssäkerheten.

Vård- och omsorgspersonal
Alla, från överläkare till hemtjänst-personal, arbetar under allt större granskning. Lex-Maria-anmälningarna ökar i volym och transparensen ökar även här. En felbehandlad patient kan lägga upp sina erfarenheter på nätet och omedebart kopplas ihop med hundratals andra som erfarit samma sak, och därefter göra gemensam sak. Dessutom; efter att vi får en diagnos, så kan vi idag sedan gå hem och lära oss vad världens främsta experter på den åkomman säger, och ta del av de mest kvalificerade forskningsrönen tio minuter efter att vi lämnat vår hälsocentral.

Givetvis är det bara en provokation att hävda att kvalificerade, akademiska yrkesgrupper riskerar att bli arbetslösa i och med denna utveckling.

…men vår makt över dem ökar och vi är inte längre lika utlämnade till deras ensidiga bedömning eller godtycke, och det, kan vara en av de mer hoppfulla insikter jag fått på mycket länge.

/Stefan

Mer om makt, fra och relaterade ämnen:
Hultins Tankegångar
Intensifier
Mina Moderata Karameller

Glöm inte stafetten!

9 september — 7 — Opassande
10 september — 6 — Oscar Swartz
11 september — 5 — Anna Troberg
12 september — 4 — Rick Falkvinge
13 september — 3 — Mary Jensen
14 september — 2 — Mark Klamberg
15 september — 1 — Stoppafralagen.nu företrädd av Anna Pettersson.