At ER with neck support right now. Look like a road kill. Damn, no time for this. Just give me really heavy drugs and let me out OK!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *